Overgewicht bij kinderen

L. Elsenburg, N. Smidt, H. Hoek, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

301 Downloads (Pure)

Samenvatting

Overgewicht en obesitas onder kinderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Kinderen met een hoge body mass index (BMI) hebben een verhoogd risico op ziektes zoals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes (‘ouderdomssuikerziekte’). Daarom is het belangrijk om vast te stellen welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de BMI van kinderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit