Overheid winnaar in vertrouwenscrisis pensioenbeheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

120 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kredietcrisis heeft zijn sporen op veel terreinen achtergelaten, zo ook op het terrein van pensioenfinanciering en -beheer. De enorme koersval in 2008 heeft in zowel de private beleggingsportefeuille als in het vermogen van pensioenfondsen een groot gat geslagen. De kredietcrisis heeft daarmee een vertrouwenscrisis in het pensioenbeheer teweeg gebracht, waarbij de pensioenfondsen tezamen met de verzekeraars de grote verliezers zijn. De Nederlandse overheid is de enige partij die winst boekt in de hoofden van pensioenspaarders.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
TijdschriftMe Judice
Volume2
Nummer van het tijdschrift2-3-2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit