Overweight and obesity at age 19 after pre-natal famine exposure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1668-1676
TijdschriftInternational Journal of Obesity
Volume45
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum10 mei 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2021

Citeer dit