Overweight and obesity at age 19 after pre-natal famine exposure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal of Obesity
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 mei 2021

Citeer dit