Overzicht SagenJager-routes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
Aantal pagina's28
TijdschriftVertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mrt. 2017

Citeer dit