Oviposition Preference for Young Plants by the Large Cabbage Butterfly

Minghui Fei, Jeffrey A. Harvey, Yi Yin, Rieta Gols (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oviposition Preference for Young Plants by the Large Cabbage Butterfly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences