Oviposition Preference for Young Plants by the Large Cabbage Butterfly

Minghui Fei, Jeffrey A. Harvey, Yi Yin, Rieta Gols (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oviposition Preference for Young Plants by the Large Cabbage Butterfly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences