Oxalic acid: a signal molecule for fungus-feeding bacteria of the genus Collimonas?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxalic acid: a signal molecule for fungus-feeding bacteria of the genus Collimonas?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology