Oxidative stress induced by copper: defense and damge in the marine planktonic diatom Ditylum brightwellii, grown in continuous cultures with high and low zinc levels

J.W. Rijstenbil, J.W.M. Derksen, L.J.A. Gerringa, T.C.W. Poortvliet, A.J.J. Sandee, M. Van den Berg, J. van Drie, J.A. Wijnholds

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  443 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)583-590
  TijdschriftMarine Biology
  Volume119
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit

  Rijstenbil, J. W., Derksen, J. W. M., Gerringa, L. J. A., Poortvliet, T. C. W., Sandee, A. J. J., Van den Berg, M., van Drie, J., & Wijnholds, J. A. (1994). Oxidative stress induced by copper: defense and damge in the marine planktonic diatom Ditylum brightwellii, grown in continuous cultures with high and low zinc levels. Marine Biology, 119(4), 583-590. https://doi.org/10.1007/BF00354321