Oxidative Stress Leads to β-Cell Dysfunction Through Loss of β-Cell Identity

Floris Leenders, Nathalie Groen, Natascha de Graaf, Marten A Engelse, Ton J Rabelink, Eelco J P de Koning, Françoise Carlotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidative Stress Leads to β-Cell Dysfunction Through Loss of β-Cell Identity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences