Oxidized low-density lipoproteins as a novel risk factor and therapeutic target for ACM

Hoyee Tsui, Su Ji Han, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Arrhythmogenic cardiomyopathy (ACM) is an inherited heart disease involving arrhythmia in young adults accompanied by structural changes at later stages. In this issue of EMBO Molecular Medicine, Sommariva et al (2021) identified a positive correlation between circulating levels of oxidized low-density lipoproteins (oxLDL) and ACM disease penetrance, which contributes to fibro-fatty cardiac remodeling via the oxLDL/CD36/PPARγ axis. These data identify oxidized low-density lipoproteins as a risk factor for ACM and uncover a novel therapeutic intervention option to block disease pathogenesis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e14789
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume13
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 sep. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxidized low-density lipoproteins as a novel risk factor and therapeutic target for ACM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit