Oxygen Concentration Profiles and Exchange in Sediment Cores with Circulated Overlying Water

J.P.R.A. Sweerts, V. St. Louis, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)401-409
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit