Oxygen-Consuming Processes at the Profundal and Littoral Sediment Water Interface of a Small Meso-Eutrophic Lake (Lake Vechten, the Netherlands)

J.P.R.A. Sweerts, M.J. Bär-Gilissen, A.A. Cornelese, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1124-1133
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit