Oxygen consumption and motil activity of the brown shrimp Crangon crangon related to temperature and body size.

E. Van Donk, P.A.W.J. de Wilde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten