Oxygen consumption kinetics of Nitrosomonas europaea and Nitrobacter hamburgensis grown in mixed continuous cultures at different oxygen concentrations

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  156 Citaten (Scopus)
  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)156-162
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit