Oxytocin and vasopressin in the rat do not readily pass from the mother to the amniotic fluid in late pregnancy

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab, G.J. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-62
TijdschriftJournal of developmental physiology
Volume7
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit