Oxytocin deficiency at delivery with epidural analgesia

C.F. Goodfellow, M.G.R. Hull, D.F. Swaab, J. Dogterom, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

342 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)214-219
TijdschriftBritish Journal of Obstetrics and Gynaecology
Volume90
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit