Oxytocin innervation of spinal preganglionic neurons projecting to the superior cervical ganglion in the rat

R. Teclemariam-Mesbah, A. Kalsbeek, R.M. Buijs, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

492 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)481-486
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume287
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit