Oxytocin neurotransmission in the A1 area of the brain stem induces hormonal vasopressin release

M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, J.J. van Heerikhuize, J. van der Born, T.P. van der Woude

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148-153
TijdschriftThe European journal of neuroscience
Volume1
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit