Oxytocin reduces neural activity in the pain circuitry when seeing pain in others

Peter A Bos, Estrella R Montoya, Erno J Hermans, C. Keysers, Jack van Honk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

268 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Oxytocin reduces neural activity in the pain circuitry when seeing pain in others'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences