Oxytocine en vasopressine in het amnionvocht bij de mens en de rat

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)677-680
TijdschriftTijdschrift voor Diergeneeskunde
Volume113
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit