P-Load, Phytoplankton, Zooplankton and Fish Stock in Loosdrecht Lake and Tjeukemeer - Confounding Effects of Predation and Food Availability

E.H.R.R. Lammens, N. Boesewinkel-De Bruin, H. Hoogveld, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-94
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit