P1266 The Scedosporium/Pseudallescheria Database and Culture Collection

R Horre, V Robert, GS De Hoog, W Becker, F Symoens, D Garcia-Hermoso, E Goettlich

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    Pagina'sS348
    StatusGepubliceerd - 2007

    Citeer dit