P1266 The Scedosporium/Pseudallescheria Database and Culture Collection

R Horre, V Robert, GS De Hoog, W Becker, F Symoens, D Garcia-Hermoso, E Goettlich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina'sS348
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit

  Horre, R., Robert, V., De Hoog, GS., Becker, W., Symoens, F., Garcia-Hermoso, D., & Goettlich, E. (2007). P1266 The Scedosporium/Pseudallescheria Database and Culture Collection. S348.