p21 loss blocks senescence following Apc loss and provokes tumourigenesis in the renal but not the intestinal epithelium

A.M. Cole, R.A. Ridgway, S.E. Derkits, L. Parry, N. Barker, H. Clevers, A.R. Clarke, O.J. Sansom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'p21 loss blocks senescence following Apc loss and provokes tumourigenesis in the renal but not the intestinal epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences