Pacemaker currents in mouse locus coeruleus neurons.

R.B. De Oliveira, M.C. Howlett, F.S. Gravina, M.S. Imtiaz, R.J. Callister, A.M. Brichta, D.F. Van Helden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)166-177
TijdschriftNeuroscience
Volume170
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit