Pacht en macht tussen de rivieren [Review of: B.J.P. van Bavel (1999) Transitie en continuïteit. de bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca. 1570]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)17-26
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit