Pack hunting by a common soil amoeba on nematodes

Stefan Geisen, Jamila Rosengarten, Robert Koller, Christian Mulder, Tim Urich, Michael Bonkowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4538-4546
Aantal pagina's9
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume17
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit