Pack hunting by a common soil amoeba on nematodes

Stefan Geisen, Jamila Rosengarten, Robert Koller, Christian Mulder, Tim Urich, Michael Bonkowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten