Package in R for multistate life history analysis, version 2.0.3. Published in Comprehensive R Archive (CRAN), 2013.

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit