Pain-related changes in cutaneous innervation of patients suffering from bortezomib-induced, diabetic or chronic idiopathic axonal polyneuropathy

Malik Bechakra, Mariska D Nieuwenhoff, Joost van Rosmalen, Geert Jan Groeneveld, Frank J P M Huygen, Chris I de Zeeuw, Pieter A van Doorn, Joost L M Jongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pain-related changes in cutaneous innervation of patients suffering from bortezomib-induced, diabetic or chronic idiopathic axonal polyneuropathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences