Paleoecological evidence for a multi-trophic regime shift in a perialpine lake (Lake Joux, Switzerland)

M.-È. Monchamp (Co-auteur), R. Bruel, V. Frossard, S. McGowan, M. Lavrieux, M. Muschick, M.-É. Perga, N. Dubois

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Paleoecological evidence for a multi-trophic regime shift in a perialpine lake (Lake Joux, Switzerland)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences