Palestine Online. Cyber Intifada and the Construction of a Virtual Community, 2001-2005

M. Aouragh

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Wyatt, S.M.E., Promotor
Datum van toekenning07 apr. 2008
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit