Pamfletten bron letterkundig onderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van haar onderzoek naar intra-auteur-variatie in de zeventiende eeuw (Language Dynamics in the Dutch Golden Age) bestudeerde promovenda vroegmoderne letterkunde Coravan de Poppe de rol van taalvariatie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 jun 2019

Citeer dit