Pampered inside, pestered outside? Differences and similarities between plants growing in controlled conditions and in the field.

H. Poorter, F. Fiorani, R. Pieruschka, T. Wojciechowski, W.H. van der Putten, M. Kleyer, U. Schurr, J. Postma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pampered inside, pestered outside? Differences and similarities between plants growing in controlled conditions and in the field.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences