Pancreas transplantation with grafts from donors deceased after circulatory death (DCD): 5 years single center experience

Wouter H Kopp, Hwai-Ding Lam, Alexander F M Schaapherder, Volkert A L Huurman, Paul van der Boog, Eelco de Koning, Johan W de Fijter, Andrzej Baranski, Andries E Braat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pancreas transplantation with grafts from donors deceased after circulatory death (DCD): 5 years single center experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences