Pancreatic α-cell mass in obesity

Johanne H Ellenbroek, Hendrica A M Töns, Maaike A J Hanegraaf, Ton J Rabelink, Marten A Engelse, Françoise Carlotti, Eelco J P de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pancreatic α-cell mass in obesity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences