Pandemics & Politics (= Forum Series 1, Cultural Analysis)

S.M. Elpers (Redacteur), Robert Guyker (Redacteur), Karen Miller (Redacteur), Semontee Mitra (Redacteur), Kiesha Oliver (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftCultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit