Paneth cells constitute the niche for Lgr5 stem cells in intestinal crypts

T. Sato, J.H. van Es, H.J.G. Snippert, D.E. Stange, R.G.J. Vries, M.M.W. van den Born, N. Barker, N.F. Shroyer, M.L. van de Wetering, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Paneth cells constitute the niche for Lgr5 stem cells in intestinal crypts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology