Papuan languages of Timor, Alor and Pantar. Sketch grammars

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
UitgeverijPacific Linguistics/Mouton de Gruyter
Aantal pagina's358
Volume2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit