Parakrama Samudr (Sri Lanka) Project, a study of a tropical lake ecosystem III: Composition, density and distribution of the zooplankton in 1779

A. Duncan, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1001-1008
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit