Parallel Glosses, Shared Glosses, and Gloss Clustering: Can Network-Based Approach Help Us to Understand Organic Corpora of Glosses?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parallel Glosses, Shared Glosses, and Gloss Clustering: Can Network-Based Approach Help Us to Understand Organic Corpora of Glosses?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities