Paramicrosphaeropsis eriobotryae sp. nov., a new agent of loquat canker in Iran

Behnaz Tavakolian, Reza Mostowfizadeh-Ghalamfarsa, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Paramicrosphaeropsis eriobotryae sp. nov., a new agent of loquat canker in Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences