Paraphoma crown rot of pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium)

Azin Moslemi, Peter Kevin Ades, Tim Groom, Pedro Crous, Marc Edward Nicolas, Paul William James Taylor

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Paraphoma crown rot of pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences