Parasite and nutrient enrichment effects on Daphnia interspecific competition

Ellen Decaestecker, Dino Verreydt, Luc De Meester, Steven A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

488 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parasite and nutrient enrichment effects on Daphnia interspecific competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology