Parasitic wasp-associated symbiont affects plant-mediated species interactions between herbivores

Antonino Cusumano (Co-auteur), Feng Zhu, Anne-Nathalie Volkoff, Patrick Verbaarschot, Janneke Bloem, Heiko Vogel, Marcel Dicke, Erik H. Poelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)

Zoekresultaten