Parasitoid searching efficiency links behaviour to population processes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Parasitoid searching efficiency links behaviour to population processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology