Parastagonosporella fallopiae gen. et sp. nov. (Phaeosphaeriaceae) on Fallopia convolvulus from Iran

Mounes Bakhshi, Mahdi Arzanlou, Johannes Z. Groenewald, William Quaedvlieg, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parastagonosporella fallopiae gen. et sp. nov. (Phaeosphaeriaceae) on Fallopia convolvulus from Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences