Parastagonosporella fallopiae gen. et sp. nov. (Phaeosphaeriaceae) on Fallopia convolvulus from Iran

Mounes Bakhshi, Mahdi Arzanlou, Johannes Z. Groenewald, William Quaedvlieg, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parastagonosporella fallopiae gen. et sp. nov. (Phaeosphaeriaceae) on Fallopia convolvulus from Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences