Parental effects in Lychnis flos-cuculi I: Seed size, germination and seedling performance in a controlled environment

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)447-465
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit