Parental effects in Lychnis flos-cuculi. II: Selection on time of emergence and seedling performance in the field

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)467-486
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit