Parental Energy Expenditure During Brood Rearing in the Great Tit (Parus major) in Relation to Body Mass, Temperature, Food Availability and Clutch Size

J.M. Tinbergen, M. Dietz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)563-572
  TijdschriftFunctional Ecology
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit