Parental haplotype-specific single-cell transcriptomics reveal incomplete epigenetic reprogramming in human female germ cells

Ábel Vértesy, Wibowo Arindrarto, Matthias S Roost, Björn Reinius, Vanessa Torrens-Juaneda, Monika Bialecka, Ioannis Moustakas, Yavuz Ariyurek, Ewart Kuijk, Hailiang Mei, Rickard Sandberg, Alexander van Oudenaarden, Susana M Chuva de Sousa Lopes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental haplotype-specific single-cell transcriptomics reveal incomplete epigenetic reprogramming in human female germ cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Physics & Astronomy